ભારત


Capital: New Delhi

Population: 1147995000

Area (sq. km): 3287590

Languages: en-IN,hi,bn,te,mr,ta,ur,gu,ml,kn,or,pa,as,ks,sd,sa,ur-IN

Currency: Rupee (INR)

Domain: .in

Phone code: 91

Attractions in ભારત (317)

 • હોટલ તાજ મહેલ પેલેસ
   
 • તાજ મહલ
   
 • આમેરનો કિલ્લો
   
 • Victoria Memorial (India)
   
 • સુવર્ણ મંદિર (અમૃતસર)
   
 • લોટસ ટેમ્પલ, દિલ્હી
   
 • Chowmahalla Palace
   
 • Mount Mary Church, Bandra
   
 • આગ્રાનો કિલ્લો
   
 • હુમાયુનો મકબરો
   
 • ફલાક્નુંમાં પેલેસ
   
 • ઈંડિયા ગેટ
   
 • બેસિલિકા ઑફ બોમ જીસસ
   
 • આમેરનો કિલ્લો
   
 • મહાબોધિ મંદિર
   
 • મહાલક્ષ્મી મંદિર, મુંબઈ
   
 • ભારતનું પ્રવેશદ્વાર
   
 • Kingdom of Dreams
   

Comments on ભારત (0)

You are trying to post a comment as guest
Unfortunately, no one has said nothing about this place. Be the first to tell us what you think about the article!

Capital — New Delhi

Time in capital — 1/01/70 00:00:00

Tickets