નકશો વિસ્તૃત કરો

Most popular tourist attractions

ફિલ્ટર કરો
રેટિંગ
શ્રેણીઓ
Show All
Countries
Show All
હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Cappadocia

Cappadocia (pronounced ; also Capadocia; Turkish Kapadokya, from

હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Neuschwanstein Castle

Neuschwanstein Castle (German: Schloss Neuschwanstein, pronounced ])

હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Yosemite National Park

Yosemite National Park (joʊˈsɛmɨtiː) is a national park located in t

હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Los Glaciares National Park

Parque Nacional Los Glaciares ( The Glaciers) is a national park in

હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
ઍફીલ ટાવર

એફીલ ટાવર(, ) , પૅરીસમાં આવેલ સેઇન નદીની બાજુમાઁ આવેલ કામ્પ દ માર્સ પ

હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Moscow Kremlin

The Moscow Kremlin (Russian: Московский Кремль Moskovskiy Krem

હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
માચુ પીચુ

Machu Picchu (, 'Old Peak', ) is a pre-Columbian Inca site located

હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
તાજ મહલ

ताज महल (Шаблон:PronEng) (फारसी: تاج محل, अँग्रेजी़: Taj Mahal) भा

હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Tula Kremlin

Tula Kremlin (русский. Тульский кремль) is a fortress in Tula, Ru

હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Trolltunga

Trolltunga is a piece of rock that stands horizontally out of the

હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
કોલોસીયમ

કોલોસીયમ કે રોમન કોલીસીયમ જેને શરૂઆતમાં ફ્લેવીયન એમ્ફીથીએટર(Latin: Am

હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Sagrada Família

The Temple Expiatori de la Sagrada Família (official Catalan name;

હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Statue of Liberty

The Statue of Liberty (French: Statue de la Liberté), officially

હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
ચીનની મહાન દિવાલ

The Great Wall of China (simplified Chinese: ; traditional

હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Old Havana

Old Havana (español. La Habana Vieja) contains the core of the

હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
ટાવર ઓફ લંડન

બ્રિટનના રાજધાનીના શહેર લંડનના મધ્ય ભાગમાં થેમ્સ નદીના કિનારે બને

હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Big Ben

Big Ben is the nickname for the great bell of the clock at the

હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Pamukkale

Pamukkale, meaning 'cotton castle' in Turkish, is a natural site and

હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Acropolis of Athens

The Acropolis of Athens is the best known acropolis (Gr. akros, akron,

હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
ગીઝાનો મહાન પિરામિડ

ગીઝાનો મહાન પિરામિડ એ કૅરોની નજીક ગીઝા નેક્રોપોલીસમાં આવે

હું મુલાકાત લેવા માંગુ છું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Saint Basil's Cathedral

The Cathedral of Intercession of the Virgin on the Moat