આકર્ષણ

Popular categories

Popular destinations

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Royal Palace of Casablanca
Morocco

Royal Palace of Casablanca is a tourist attraction, one of the Royal

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Casablanca Cathedral
Morocco

Casablanca Cathedral (French: Eglise Sacré-Cœur de Casablanca), c

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Hassan II Mosque
Morocco

The Hassan II Mosque (العربية. مسجد الحسن الثاني), locate

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Phare D'El Hank
Morocco

Phare D'El Hank is a tourist attraction, one of the Lighthouses in

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Ain-Diab Circuit
Morocco

The Ain-Diab Circuit was a Formula One road circuit built in 1957,

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Ahl al Oughlam
Morocco

Ahl al Oughlam is an important archaeological site and

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Mohammed V International Airport
Morocco

Mohammed V International Airport (French: Aéroport international

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Russian Orthodox Church in Rabat
Morocco

Holy Resurrection Church in Rabat is the first and actually the only

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Chellah
Morocco

Chellah, (العربية. شالة) or Sala Colonia is a necropolis and comple

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Kasbah of the Udayas
Morocco

The Kasbah of the Udayas is a kasbah in Rabat, Morocco. It was built

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Mausoleum of Mohammed V
Morocco

The Mausoleum of Mohammed V contains the tombs of the Moroccan king

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Hassan Tower
Morocco

Hassan Tower or Tour Hassan (العربية. صومعة حسان) is the minaret of

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Fortress of Mazagan
Morocco

The design of the Fortress of Mazagan is a response to the development

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Portuguese Cistern
Morocco

Built in 1514, this former warehouse (possibly an armory) was

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Cappadocia
તુર્કસ્તાન

Cappadocia (pronounced ; also Capadocia; Turkish Kapadokya, from

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Neuschwanstein Castle
જમિની

Neuschwanstein Castle (German: Schloss Neuschwanstein, pronounced ])

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Yosemite National Park
સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા

Yosemite National Park (joʊˈsɛmɨtiː) is a national park located in t

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Los Glaciares National Park
Argentina

Parque Nacional Los Glaciares ( The Glaciers) is a national park in

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
ઍફીલ ટાવર
ફ્રાઁસ

એફીલ ટાવર(, ) , પૅરીસમાં આવેલ સેઇન નદીની બાજુમાઁ આવેલ કામ્પ દ માર્સ પ

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Moscow Kremlin
Russia

The Moscow Kremlin (Russian: Московский Кремль Moskovskiy Krem

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
માચુ પીચુ
Peru

Machu Picchu (, 'Old Peak', ) is a pre-Columbian Inca site located

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
તાજ મહલ
ભારત

ताज महल (Шаблон:PronEng) (फारसी: تاج محل, अँग्रेजी़: Taj Mahal) भा

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Trolltunga
Norway

Trolltunga is a piece of rock that stands horizontally out of the

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Tula Kremlin
Russia

Tula Kremlin (русский. Тульский кремль) is a fortress in Tula, Ru

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
કોલોસીયમ
Italy

કોલોસીયમ કે રોમન કોલીસીયમ જેને શરૂઆતમાં ફ્લેવીયન એમ્ફીથીએટર(Latin: Am

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Sagrada Família
સ્પેઇન

The Temple Expiatori de la Sagrada Família (official Catalan name;

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
Statue of Liberty
સંયુકત રાજ્ય અમેરિકા

The Statue of Liberty (French: Statue de la Liberté), officially

ઈચ્છા ની યાદ I માં ઉમેરવું
હું અહીં રહ્યો છું
મુલાકાત લીધી
ચીનની મહાન દિવાલ
ચીન

The Great Wall of China (simplified Chinese: ; traditional